Phòng Công tác HSSV

  17/12/2015
 

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ

(Quy định tại Quy chế HSSV kèm theo QĐ số 42/2007/ QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đằng ASEAN kèm theo QĐ số: 69/QĐ- HĐQT.ASEAN ngày 23/ 11/2011 của Chủ tịch HĐQT)

1. Công tác tổ chức hành chính

1.1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và của trường.

1.2. Bố trí các lớp học sinh sinh viên (HSSV) chỉ định ban cán sự lớp lâm thời, làm thẻ HSSV.

1.3. Tiếp nhận HSSV vào ở KTX theo Quy chế HSSV nội trú  

1.4. Thống kê tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV các hệ.

1.5. Phối hợp với các phòng, khoa tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HSSV.

1.6 . Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV.

2.  Công tác tổ chức quản lý hoạt động học tập và rèn luyện HSSV

2.1. Theo dõi đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV, xếp loại kết quả rèn luyện HSSV theo từng học kỳ, năm học thông qua kênh giáo viên chủ nhiệm.

2.2. Đề xuất với Hiệu trưởng khen thưởng HSSV có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

2.3. Đề xuất với Hiệu trưởng xử lý HSSV vi phạm nội quy, quy chế.

2.4. Phối hợp với phòng Đào tạo, Khoa Y- Dược, Khoa Cơ bản tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân HSSV” đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học.

2.5. Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức cho HSSV tham gia nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, olympic các môn học…

2.6. Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho HSSV, tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT

2.7. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với HSSV, tham mưu với Hiệu trưởng giải quyết các đề nghị chính đáng của HSSV về: học tập, rèn luyện, sinh hoạt, VHVN, TDTT,  Ký túc xá …

2.8. Phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ các đối tượng, cảm tình đảng trong HSSV.

2.9. Phối hợp với phòng Đào tạo, khoa Dược, khoa cơ bản… các doanh nghiệp, công ty Dược... có thương hiệu đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoặc các tỉnh khác để tổ chức tư vấn việc làm cho HSSV.

3. Công tác y tế, thể thao

3.1. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, mời Trung tâm Y tế Huyện Văn Lâm tổ chức khám sức khỏe cho HSSV khi nhập học, thường xuyên tổ chức tốt công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập tại trường.

3.2. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: tổ chức cho HSSV tập luyện và thi đấu các môn TDTT trong và ngoài trường.

4. Thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV

Xác nhận các chế độ chính sách của nhà nước quy định đối với HSSV về miễn giảm học phí, giảm trừ ngành nghề độc hại, vay vốn tín dụng đào tạo, miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học tập  và các chính sách khác có liên quan đến HSSV.

5. Thực hiện công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

Phối hợp với Đoàn TNCSHCM, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT phòng chống tội phạm, đặc biệt là phòng chống ma túy mại dâm, HIV, AIDS đối với HSSV. Tổ chức phổ biến nội quy, quy chế của Bộ GDĐT và của trường trong “Tuần lễ công dân HSSV đầu năm học.”

6. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú

6.1Bố trí HSSV vào ở Ký túc xá theo số phòng ở hiện có, bầu Trưởng phòng ở, Tổ tự quản HSSV nội trú, kiểm tra sĩ số phòng ở theo ngày, chốt số lượng HSSV vào và ra Ký túc xá, tổ chức các hoạt động văn thể đối với HSSV nội trú, kết hợp với phòng hành chính quản trị tổ chức các hoạt động về vệ sinh môi trường. Xếp loại phòng ở theo 3 loại: tốt, khá, trung bình theo từng học kỳ, năm học.

6.2. Lập danh sách trích ngang HSSV nội trú, sơ đồ phòng ở nội trú để theo dõi và quản lý.

7. Công tác giáo viên chủ nhiệm

7.1. Tham mưu với Hiệu trưởng về danh sách giáo viên chủ nhiệm các lớp hệ CQ, liên thông.

7.2. Lập kế hoạch hoạt động tháng gửi giáo viên chủ nhiệm, theo dõi, nghiệm thu kết quả hoạt động tháng của giáo viên chủ nhiệm.

7.3. Hàng tháng, báo cáo kết quả hoạt động của giáo viên cho Chủ tịch HĐQT và Hiệu trưởng để có kế hoạch chỉ đạo tháng sau.

7.4. Đôn đốc GVCN hoàn thành khối lượng công việc được giao về công tác chủ nhiệm.

8. Công tác tuyển sinh

8.1. Tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch của trường.

8.2. Tổ chức gọi điện cho học sinh THPT các trường đã tư vấn

8.3. Viết giấy báo nhập học.

8.4. Tổ chức quảng cáo tuyển sinh đối với các lớp sinh viên và các đối tượng khác.

8.5. Kết hợp với phòng Đào tạo, các khoa tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển.

9. Công tác phối hợp giữa nhà trường – Gia đình – Xã hội trong việc quản lý HSSV

9.1. Thông báo kịp thời về gia đình có sinh viên nghỉ học không lý do từ 3 ngày trở lên, sinh viên vi phạm kỷ luật ( đã có quyết định xử lý kỷ luật của Hiệu trưởng) để có biện pháp quản lý giáo dục. (áp dụng đối với sinh viên hệ CQ).

9.2. Thông báo kết quả học tập rèn luyện về gia đình sinh viên theo học kỳ, năm học.

9.3. Kết hợp với phòng Kế toán tài vụ, thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ thu nộp học phí với nhà trường.

ASEAN COLLEGE - QUYẾT TÂM TRỞ THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CUỐI NĂM 2016

Bình luận