Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2020

  09/05/2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC ASEAN NĂM 2020

Hội đồng tuyển sinh hướng dẫn thí sinh phiếu đăng ký xét tuyển năm 2020 theo mẫu sau:

 

Thí sinh download file Word tại đây: Phiếu đăng ký xét tuyển 2020

Bình luận

Tin tức mới