Khoa Cơ bản

  17/12/2015

     Giới thiệu khoa Cơ bản

     Khoa cơ bản được thành lập theo quyết định của Trường Cao đẳng ASEAN, khoa hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, khoa chịu trách nhiệm giảng dạy các bộ môn cơ bản như: Toán học, Vật lý, Ngoại ngữ, Tin học, triết học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Đường lối quân sự, Kỹ năng mềm, Giáo dục thể chất , nghiên cứu khoa học…

 

     Về cơ cấu khoa Cơ bản

     Về trình độ chuyên môn:

     Học vị tiến sĩ: 10%

     Trình độ thạc sỹ: 40%. Còn lại 50% đang theo học thạc sỹ

     Về cơ bản mục tiêu năm 2016 khoa cơ bản có 100% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ trở lên.

     Năm 2015 Khoa cơ bản đã hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học về chuyên ngành Khoa học xã hội và nhân văn kết quả đạt loại Xuất sắc và tiếp tục nghiên cứu 01 đề tài về Khoa học xã hội và nhân văn, 02 đề tài nghiên cứu về khoa học tự nhiên, 01 đề tài nghiên cứu về ngôn ngữ học (Tiếng Anh). Phấn đấu 100% các đề tài đạt từ khá giỏi trở lên.

     Năm 2014 cán bộ giảng viên Khoa tham gia hội giảng của nhà trường đạt kết quả cao (trong đó 01 giảng viên đạt giải nhất, 01 giảng viên đạt giải ba).

     Chức năng nhiệm vụ của Khoa cơ bản

     Cán bộ giảng viên tham gia công tác giảng dạy theo chuyên môn của nhà trường đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm là nhiệm vụ trọng tâm, tham gia và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động phong trào bề nổi của Đoàn Thanh niên CSHCM, Công đoàn, các Hội...liên kết giảng dạy với các Trường, các trung tâm.

    Về chất lượng chính trị

    - Có 30% là Đảng viên Đảng CSVN, 40% đối tượng Đảng, còn lại 100% là Đoàn viên ưu tú.  

    - Tham gia giảng dạy tại khoa còn có TS. Nguyễn Duy Đô Phó hiệu trưởng nhà trường và Thạc sĩ Phạm Thị Phương Thảo Phó hiệu trưởng đảm nhiệm bộ môn Kỹ năng mềm.

    - Trong khoa có 01 giảng viên là Bí thư Đoàn TNCSHCM, 01 giảng viên trong Ban thường vụ Đoàn Trường.

   - Năm học 2013 – 2014 có 100% đội ngũ giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chuyên môn nghiệp vụ, có 04 giảng viên được các cấp Khen thưởng từ hình thức giấy khen trở lên.

    - Phấn đấu năm 2016 có từ 01 đến 03 giảng viên được kết nạp vào đội ngũ Đảng cộng sản Việt Nam, số còn lại 100% đủ tiêu chuẩn học lớp Bồi dưỡng cảm tình Đảng.

    Về mọi mặt Khoa là một nguồn lực để phát triển tiềm năng của Trường, cán bộ giảng viên, giảng dạy vận dụng kỹ năng sư phạm kiến thức chuyên môn đầy sáng tạo. Về năng lực ngày càng được nâng cao, phẩm chất đạo đức đúng với lương tầm người thầy.

 ASEAN COLLEGE - PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASEAN NĂM 2016

Bình luận