Khai giảng lớp Nghiệp vụ Tiêm - truyền

  19/02/2019

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y - DƯỢC ASEAN

--------------------------------

Số 122 /TB-NVTT/YDASEAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------

Hưng Yên, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp nghiệp vụ Tiêm truyền

Nhằm đáp ứng nguyện vọng và tạo điều kiện cho sinh viên khối ngành khoa học sức khoẻ được tiếp cận kỹ thuật thuật tiêm truyền chuyên nghiệp, hiểu rõ bản chất của kỹ thuật tiêm truyền trong công tác chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho người thân và cộng đồng, đồng thời giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập. Trường Cao đẳng Y - Dược Asean thông báo tuyển sinh lớp NGHIỆP VỤ TIÊM TRUYỀN như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trong nhóm ngành: Dược sĩ, Y tá, Hộ Lý, Điều dưỡng, Xét nghiệm…

- Sinh viên năm học thứ 2 trở đi của Trường Cao đẳng Y – Dược Asean;

2. Thời gian đào tạo:

- 03 tháng, gồm cả học lý thuyết và thực hành lâm sàng tại Bệnh viện.

3. Lịch học, khai giảng lớp:

- Học thứ 7, Chủ nhật hoặc các buổi tối hàng tuần;

- Lịch khai giảng: Ngày 9/03/2019.

4. Thời gian đăng ký, thủ tục hồ sơ:

- Sinh viên các lớp đăng ký danh sách cho Giáo viên Chủ nhiệm từ ngày 20/02/2019 đến hết ngày 08/03/2019;

- Hoặc liên hệ trực tiếp Cô Nguyễn Như Quỳnh - Mobile: 0974.305.159

- Thủ tục hồ sơ:

+ 01 bản sao chứng CMND và 02 ảnh 3x4;

+ Phiếu đăng ký học (theo mẫu).

5. Học phí:

- 4,000,000 đồng/khoá học (đối với sinh viên ngoài trường);

- 3,000,000 đồng/khóa (đối với sinh viên trong trường)

(Kinh phí trên đã bao gồm học phí, kinh phí lâm sàng, thực hành - thực tập tại Bệnh viện và lệ phí thi - cấp chứng chỉ);

6. Chứng nhận tốt nghiệp:

Sau khi hoàn thành khóa học học viên được Nhà trường cấp chứng nhận Nghiệp vụ tiêm truyền theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và có giá trị trên toàn quốc.

 

Nơi nhận:

- Hệ thống web của Trường;

- Sinh viên toàn trường;

- Lưu VT, PĐT, Trung tâm TT&TS.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Th.S Đường Xuân Tùng

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới