Kết quả sơ tuyển bổ sung Điều dưỡng Quốc tế

  17/10/2019

KẾT QUẢ SƠ TUYỂN BỔ SUNG
Kỳ sơ tuyển cấp học bổng toàn phần Điều dưỡng Quốc tế ngày 15/10/2019

Hội đồng sơ tuyển thông báo danh sách tham gia sơ tuyển bổ sung và kết quả sơ tuyển ngày 15/10/2019.

Tổng danh sách: 12

Tham gia: 10/12

Trúng tuyển: 10/12

Danh sách chi tiết:

TT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Hộ khẩu Giới tính Cao Nặng Phỏng vấn Kết quả Ghi chú
1 01 Nguyễn Thị Lan Anh 19/11/2001 Hà Nội Nữ     Vắng    
2 02 Vừ A  Công 13/11/2001 Sơn La Nam     Khá Đạt Được xét học bổng
3 03 Đào Quỳnh Diệp 08/02/2001 Hải Phòng Nữ     Tốt Đạt Được xét học bổng
4 04 Phạm Quang  Đại 14/09/1999 Quảng Ninh Nam     Tốt Đạt Được xét học bổng
5 05 Ngô Thị Huyền 06/09/2001  Hải Dương Nữ      Tốt Đạt Được xét học bổng
6 06 Bùi Thị Hương 06/06/2001 Hòa Bình Nữ     Tốt Đạt Được xét học bổng
7 07 Nguyễn Thị  Hưởng 16/04/2001  Bắc Giang Nữ     Khá + Đạt Được xét học bổng
8 08 Lý Bảo Kiên 22/12/2000 Cao Bằng Nam     Khá + Đạt Được xét học bổng
9 09 Lê Hồng  Mến 30/03/2001 Phú Thọ Nữ     Tốt Đạt Được xét học bổng
10 10 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24/11/2001 Hải Dương Nữ      Tốt Đạt Được xét học bổng
11 11 Phùng Thị Pham 10/02/2001 Yên Bái Nữ     Vắng    
12 12 Phạm Thị Hồng Vân 14/08/2001 Sơn La Nữ     Tốt Đạt Được xét học bổng

 

Hưng Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2019

HỘI ĐỒNG SƠ TUYỂN

Bình luận

Tin tức mới