Kế hoạch sơ tuyển và phỏng vấn cấp học bổng ngành Điều dưỡng hệ Quốc tế năm 2019

  23/08/2019

THÔNG BÁO

Kế hoạch sơ tuyển và phỏng vấn cấp học bổng chương trình

Điều dưỡng Quốc tế Nhật Bản năm học 2019 - 2020.

   

                             Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm các lớp, sinh viên Khoa Điều dưỡng hệ Quốc tế;

 

1. Mục đích:

            - Tổ chức sơ tuyển để lựa chọn những ứng viên đủ năng lực để cấp học bổng toàn phần ngành Điều dưỡng Quốc tế Nhật Bản năm 2019 theo biên bản hợp tác giữa các đối tác Nhật Bản, Tập đoàn JVS và Nhà trường;

            - Mức học bổng được hưởng:

                        + Học bổng Hạng A (toàn phần) trị giá 63,000,000 đồng/sinh viên/khoá học (sinh viên trúng tuyển hệ này không mất chi phí học tập trong suốt 3 năm);

                        + Học bổng hạng B trị giá: 45,000,000 đồng/sinh viên/khóa học (sinh viên trúng tuyển hệ này chỉ phải đóng kinh phí đào tạo 3 năm là 18,000,000 đồng)

2. Đối tượng tham gia sơ tuyển:

            Toàn thể sinh viên đã nhập học ngành Điều dưỡng Quốc tế Nhật Bản khoá 9 (K9);

3. Hình thức sơ tuyển:

            - Ứng viên làm bài thi trắc nghiệm IQ;

- Phỏng vấn, khám sức khỏe lâm sàng;

4. Thời gian, địa điểm sơ tuyển:

            - Thời gian: 9h00 ngày 14 tháng 9 năm 2019

(Sinh viên tập trung tại Trường 7h15, có xe đưa đón đến địa điểm sơ tuyển)

            - Địa điểm: Đối tác Nhật Bản sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.

5. Yêu cầu chung:

            - Trang phục: Toàn thể sinh viên ăn mặc gọn gàng đảm bảo thuần phong mỹ tục (quần tối màu, áo trắng) và mang theo áo blouse để mặc lúc phỏng vấn;

            - Giáo viên chủ nhiệm sẽ cùng tham gia hướng dẫn sinh viên đến địa điểm thi tuyển theo đúng thời gia và quy định.

            Nhận được thông báo này đề nghị khoa Điều dưỡng, Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên Điều dưỡng Quốc tế Nhật Bản nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BGH để báo cáo;

- Phòng đào tạo; CT HSSV; Khoa Điều dưỡng (để th/h);

- Website: http://cdasean.edu.vn

Hưng Yên, ngày 20 tháng 08 năm 2019

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Đường Xuân Tùng

 

Bình luận

Tin tức mới