Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa đối với Khóa 12

  20/08/2022

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y - DƯỢC

--------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

 

Hưng Yên, ngày 20 tháng 8 năm 2022

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

K12 - NGÀNH DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG (Khóa học 2022-2025)

 Kính gửi:         - Các đơn vị trong trường

                        - Tân sinh viên K12

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng đào tạo thông báo kế hoạch sinh hoạt đầu khóa đối với Tân sinh viên Khóa 12 (2022-2025) như sau:

1. Thời gian

Ngày 24/8/2022

Sáng từ 8h30 - 11h00; Chiều từ 13h30 - 16h00

2. Địa điểm

Toàn bộ sinh viên tập trung tại giảng đường: 106 - Khu cao tầng

3. Nội dung

TT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

8h30-8h45

Điểm danh, ổn định tổ chức

- Thầy Sơn

2

8h45-9h30

- Đại diện Ban Giám hiệu gặp mặt sinh viên đầu khóa.

- Giới thiệu về Trường, về ngành học, cơ hội việc làm,..

 

- Thầy Đường Xuân Tùng

3

9h30-11h00

- Phổ biến quy chế học sinh sinh viên

- Nhắc nhở một số thông tin đối với sinh viên đầu khóa

 

- Cô Lê Trang

4

13h30-15h00

- Phổ biến quy chế đào tạo

- Giáo viên chủ nhiệm gặp mặt sinh hoạt lớp

- Bầu ban cán sự lớp tạm thời

- Sinh viên nhận thời khóa biểu

- Thầy Sơn

- Giáo viên chủ nhiệm

5

15h00-16h00

Đăng ký đồng phục (áo blouse, áo thể dục)

 

 

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên K12 (khóa 2022-2025) của Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN.

Nhận được kế hoạch này đề nghị các đơn vị trong trường và Tân sinh viên K12 nghiêm túc thực hiện.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Đường Xuân Tùng

TM. PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Nguyễn Duy Sơn

Bình luận

Tin tức mới