Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực Y Dược cho các tỉnh Miền núi

  27/12/2016

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực Y Dược cho các tỉnh Miền núi

Ngày 13/11/2015 tại Trường Cao đẳng ASEAN đã diễn ra "Lễ ký kết phối hợp đào tạo nguồn nhân lực khối ngành chăm sóc sức khoẻ" giữa Trường Cao đẳng ASEAN và Trường Cán bộ Dân tộc thuộc UB Dân tộc Miền núi giai đoạn 2015 - 2020.

Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo TW, lãnh đạo Trường Cán bộ Dân tộc và lãnh đạo Trường Cao đẳng ASEAN. Đây cũng là mốc son đánh dấu cho lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng ASEAN trở thành Trường Đại học ASEAN trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ ký kết

Ghi nhận: HTQT

Bình luận

Tin tức mới