Hội thảo khoa học - Đào tạo “Xây dựng chương trình đào tạo mới"

  06/05/2017

Ngày 5/5/2017, tại Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng nhận lực trong thời kỳ hội nhập”.

(PGS.TS Phan Tuý chủ trì Hội thảo)

Dự Hội thảo có PGS.TS Phan Tuý - Hiệu trưởng nhà trường, các uỷ viên Hội đồng Khoa học Đào tạo PGS.TSKH Lê Thành Phước, PGS.TS Trần Đức Hậu, TSKH Trần Văn Thành, DSCK1 Vũ Tiến Hoằng cùng Ban Giám hiệu - TS. Nguyễn Vân Khánh Hà, TS. Đào Công Hải và các trưởng phòng, khoa: Khoa Điều dưỡng, khoa Dược, khoa Cơ bản, phòng Đào tạo….

Chủ trì và khai mạc Hội thảo PGS.TS Phan Tuý - Hiệu trưởng Nhà trường đã tóm tắt lại Hệ thống giáo dục Việt Nam, chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN (theo chương trình cũ) và dự thảo xây dựng chương trình đào tạo mới trong thời gian tới.

Với mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp. Tại Hội thảo các đại biểu đã tích cực phát biểu đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực nhằm dự thảo xây dựng chương trình đào tạo đổi mới như: Giảm môn học giáo dục đại cương không phù hợp với chuyên ngành đào tạo; Tăng khối lượng kiến thức giáo dục cơ sở chuyên ngành; Cập nhật các kiến thức chuyên ngành; Tăng thời lượng các học phần thực hành nghề nghiệp; Cần trang bị thêm các kỹ năng mềm; Tăng thời lượng học phần ngoại ngữ…để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội đối với nguồn nhân lực ngành Khoa học Sức khoẻ trong thời kỳ hội nhập.

Dưới đây là một số hình ảnh

Ghi nhận: Trung tâm Truyền thông
 

Bình luận

Tin tức mới