Danh sách Trúng tuyển kỳ thì "Điều dưỡng chất lượng cao"

  09/10/2017

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHẤT LƯỢNG CAO
Kỳ thi ngày 14 tháng 09 năm 2017

Kỳ thi tuyển sinh lớp "Điều dưỡng chất lượng cao" tổ chức ngày 14 tháng 09 năm 2017 đã diễn ra tốt đẹp, với số lượng ứng viên tham gia gần 120 sinh viên. Sau hơn 3 tuần, đến nay hội đồng đã tổ chức chấm điểm và lựa chọn được 44 ứng viên đủ điều kiện để tham gia khóa học Điều dưỡng chất lượng cao - Điều dưỡng quốc tế. Dự kiến lớp học sẽ được biên chế 60 sinh viên và sẽ bắt đầu chương trình đào tạo vào cuối tháng 10/2017.

Thời gian thi tuyển bổ sung và danh sách tham gia thi tuyển bổ sung sẽ tổ chức vào sáng Thứ 7 ngày 14/10/2017.

Danh sách trúng tuyển:

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Hộ khẩu Lớp  Điểm thi Kết quả
1 Nguyễn Thị Kim Anh 03/11/1999 Hà Nội K7ĐD3A 11/17 Pass
2 Bùi Thị Ngọc Anh 25/08/1999 Hà Nội K7ĐD3B 11/17 Pass
3 Trần Đình Nam Anh 03/09/1999 Thái Bình K7ĐD3B 13/17 Pass
4 Trần Ngọc Anh 19/12/1999 Hà Nội K7ĐD3B 12/17 Pass
5 Nguyễn Hoàng Anh 18/06/1998 Sơn La K7ĐD3A 13/17 Pass
6 Nguyễn Tuấn Anh 08/11/1997 Lạng Sơn K7ĐD3B 14/17 Pass
7 Hà Thị Đáng 02/06/1999 Hà Nội K7ĐD3B 11/17 Pass
8 Đỗ Thị Thùy Dung 13/01/1998 Hà Nội K7ĐD3B 14/17 Pass
10 Phạm Thị Hương Giang 30/11/1995 Sơn La K7ĐD3A 14/17 Pass
11 Mai Xuân Hải 20/02/1998 Thanh Hóa K7ĐD3B 12/17 Pass
12 Mai Xuân Hải 20/02/1998 Thanh Hóa K7ĐD3B 13/17 Pass
13 Nguyễn Thị Hằng 25/10/1997 Bắc Giang K7ĐD3B 13/17 Pass
14 Nguyễn Hoàng Hiếu 03/09/1999 Hà Nam K7ĐD3A 11/17 Pass
15 Nguyễn Thị Hoa 04/11/1999 Hà Nội K7ĐD3A 11/17 Pass
16 Đặng Thị Hoàng 04/21/1998 Hà Nội K7ĐD3B 11/17 Pass
17 Chu Thị Huế 02/07/1999 Bắc Giang K7ĐD3B 14/17 Pass
18 Nguyễn Thị Thanh Huyền 27/10/1998 Thanh Hóa K7ĐD3B 11/17 Pass
19 Nguyễn Thị Thu Huyền 24/03/1999 Bắc Giang K7ĐD3B 13/17 Pass
20 Đỗ Thị Lệ 07/01/1999 Hà Nam K7ĐD3B 13/17 Pass
21 Phạm Khánh Linh 09/04/1997 Hà Nội K7ĐD3A 11/17 Pass
22 Nguyễn Thị Diệu Linh 15/10/1998 Thái Bình K7ĐD3B 13/17 Pass
23 Nguyễn Thùy Linh 30/08/1998 Hà Nam K7ĐD3A 11/17 Pass
24 Đỗ Ngọc Minh 12/03/1999 Gia Lai K7ĐD3B 11/17 Pass
25 Hoàng Thị Nga 08/09/1999 Sơn La K7ĐD3A 11/17 Pass
26 La Thị  Nga 15/12/1999 Lào Cai K7ĐD3A 13/17 Pass
27 Nguyễn Sỹ  Nguyên 24/12/1996 Nam Định K7ĐD3A 13/17 Pass
28 Nguyễn Thị Nhung 15/03/1999 Nam Định K7ĐD3A 11/17 Pass
29 Phạm Thị Hồng Nhung 13/06/1999 Ninh Bình K7ĐD3B 14/17 Pass
30 Nguyễn Thị Ninh 06/05/1999 Vĩnh Phúc K7ĐD3A 14/17 Pass
31 Nguyễn Thùy Phương 09/09/1999 Quảng Ninh K7ĐD3A 13/17 Pass
32 Lê Thị Phượng 28/07/1999 Thanh Hóa K7ĐD3A 13/17 Pass
33 Bùi Thị Quê 07/05/1999 Hòa Bình K7ĐD3B 13/17 Pass
34 Nguyễn Thị Hương Quế 24/08/1999 Bắc Giang K7ĐD3A 12/17 Pass
35 Nguyễn Anh Sâm 25/10/1999 Hòa Bình K7ĐD3A 13/17 Pass
36 Trần Thị Thảo 28/01/1999 Nghệ An K7ĐD3A 13/17 Pass
37 Nguyễn Thu Thảo 14/08/1999 Thái Bình K7ĐD3A 14/17 Pass
38 Dương Thị Hoài Thương 20/11/1999 Quảng Bình K7ĐD3B 12/17 Pass
39 Nguyễn Quang Thủy 28/09/1999 Vĩnh Phúc K7ĐD3A 14/17 Pass
40 Lê Thị Quỳnh Trang 16/08/1999 Thanh Hóa K7ĐD3A 13/17 Pass
41 Vũ Thị Hương Trang 30/11/1999 Hà Nội K7ĐD3B 13/17 Pass
42 Phạm Cẩm 18/05/1999 Hà Nội K7ĐD3B 14/17 Pass
43 Diệp Thị Xuân 21/06/1997 Quảng Ninh K7ĐD3B 11/17 Pass
44 Lê Thị Hải Yến 05/01/1997 Hải Dương K7ĐD3B 11/17 Pass

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Bình luận

Tin tức mới