Danh sách trúng tuyển bổ sung lớp Điều dưỡng chất lượng cao

  17/10/2017

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHẤT LƯỢNG CAO
Kỳ thi bổ sung ngày 14 tháng 10 năm 2017

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Hộ khẩu Lớp  Ngày thi Điểm thi Kết quả
1 Trần Thị Quỳnh Anh 15/11/1999 Bắc Giang K7ĐD3B 14-Oct 13 Đạt
2 Nguyễn Thị Ánh 26/12/1999 Hà Nội K7ĐD3B 14-Oct 13 Đạt
3 Lò Thị Hồng Chuyên 21/07/1999 Sơn La K7ĐD3B 14-Oct 13 Đạt
4 Nguyễn Thúy Hậu 26/06/1999 Phú Thọ K7ĐD3B 14-Oct 13 Đạt
5 Nguyễn Thị Lan Hương 10/09/1999 Vĩnh Phúc K7ĐD3B 14-Oct 0 Không đạt
6 Dương Quốc Huy 04/10/1998 Thái Nguyên K7ĐD3B 14-Oct 13 Đạt
7 Bùi Thị Nhật Linh 12/12/1999 Hải Dương K7ĐD3B 14-Oct 13 Đạt
8 Hoàng Thị Vân Anh 02/01/1999 Nghệ An K7ĐD3A 14-Oct 14 Đạt
9 Lê Thị Hằng 18/12/1999 Thanh Hóa K7ĐD3A 14-Oct 10 Đạt
10 Nguyễn Thị Phương 10/04/1999 Thái Bình K7ĐD3A 14-Oct 10 Đạt
11 Nguyễn Thị Phương 25/08/1999 Thái Bình K7ĐD3A 14-Oct 10 Đạt
12 Đinh Ngọc Thúy 08/10/1999 Sơn La K7ĐD3A 14-Oct 14 Đạt
13 Đặng Thị Kiều Trang 18/08/1999 Ninh Bình K7ĐD3A 14-Oct 13 Đạt
14 Bế Thị  Uyên 06/08/1999 Bắc Giang K7ĐD3A 14-Oct 14 Đạt
15 Vũ Thị Phượng 09/11/1999 Hà Nội K7ĐD3A 14-Oct 10 Đạt
16 Vũ Văn Công 04/04/1998 Bắc Giang K7ĐD3B 14-Oct 13 Đạt
17 Lê Thị Cúc 23/01/1998 Thanh Hóa K7ĐD3B 14-Oct 11 Đạt
18 Dương Thị Bích Hằng 04/13/1999 Đăk Lắk K7ĐD3B 14-Oct 0 Không đạt
19 Phạm Ánh Hòa 01/10/1999 Hà Tĩnh K7ĐD3B 14-Oct 0 Không đạt
20 Vũ Thị Loan 19/03/1998 Hưng Yên K7ĐD3B 14-Oct 13 Đạt
21 Phùng Thị Khánh Hoài 30/06/1999 Quảng Bình K7ĐD3B 14-Oct 15 Đạt
22 Nguyễn Thị Kim Thoa 22/02/1999 Thanh Hóa K7ĐD3B 14-Oct 14 Đạt
23 Lê Thành Chung 21/06/1997 Hải Dương K7ĐD3B 14-Oct 0 Không đạt
24 Đặng Thị Thanh Huyền 14/06/1999 Ninh Bình K7ĐD3B 14-Oct 11 Đạt
25 Trần Thị Nga 16/01/1999 Nghệ An K7ĐD3A 14-Oct 14 Đạt
26 Nguyễn Thị Trang Nhung 13/09/1999 Thanh Hóa K7ĐD3A 14-Oct 10 Đạt
27 Nguyễn Thị Tố Quyên 24/04/1998 Phú Thọ K7ĐD3A 14-Oct 13 Đạt
28 Hà Thị Trang 01/01/1999 Hưng Yên K7ĐD3A 14-Oct 12 Đạt
29 Trần Thị Thu Phương 10/11/1999 Bắc Giang K7ĐD3A 14-Oct 14 Đạt
30 Dương Như Ý 21/08/1999 Hưng Yên K7ĐD3A 14-Oct 13 Đạt
31 Hoàng Thị Hồng Ngọc 12/08/1999 Hà Nội K7ĐD3A 14-Oct 14 Đạt
32 Nguyễn Huyền Trang 25/07/1999 Hà Nam K7ĐD3B 14-Oct 12 Đạt
33 Nguyễn Thị Nụ 17/05/1999 Nghệ An K7ĐD3B 14-Oct 12 Đạt
34 Nguyễn Thị Trang 17/12/1998 Hà Nam K7ĐD3B 14-Oct 13 Đạt
35 Trần Thị Hằng 14/03/1999 Hòa Bình K7ĐD3B 14-Oct 11 Đạt

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Bình luận

Tin tức mới