Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2017 trường Cao đẳng Y Dược Asean

  20/07/2017

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y - DƯỢC ASEAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 20 tháng 07 năm 2017

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2017

(Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2017 đợt 1 cập nhập đến 14h00' ngày 20/7/2017) 

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh - đào tạo năm 2017 Bộ giao cho Trường: 2.300 sinh viên;
2. Tổng số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1: 2.000 thí sinh;
3. Trong đó: * Thí sinh đăng ký ngàng Dược
(mã ngành 6720101): 1.098 thí sinh;

                      * Thí sinh đăng ký ngành Điều dưỡng (mã ngành 6720301): 768 thí sinh;

                      * Thí sinh đăng ký ngành Điều dưỡng Quốc tế: 134 thí sinh;

 

 

Bình luận

Tin tức mới