Danh sách sinh viên Khóa 6 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

  04/07/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo danh sách sinh viên Khóa 6 hệ Cao đẳng chính quy đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, phòng thi, số báo danh như sau: 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH DƯỢC - HỆ CHÍNH QUY

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG:

 

 

Bình luận

Tin tức mới