Danh sách, điều kiện học kỳ 1 năm học 2021-2022

  02/01/2022

DANH SÁCH ĐIỀU KIỆN DỰ THI

I. Danh sách:

- DANH SÁCH DỰ THI K9N2 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K9QT3A ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K9QT3B ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K9P2 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K9P3 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K9P4 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K10P3 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K10P4 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K10N2 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K10QT3A ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K11AP2 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K11AP3 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K11AN2 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI K11AQT1 ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

- DANH SÁCH DỰ THI LỚP HỌC BỔ SUNG, HỌC LẠI ( TẢI VỀ TẠI ĐÂY).

II. Một số lưu ý cho sinh viên:

Sinh viên thắc mắc về điều kiện dự thi (có tham gia học, có điểm thành phần nhưng không đủ điều kiện dự thi), liên hệ ngay với Giáo viên bộ môn để kiểm tra, rà soát lại quá trình học tập.

Thời hạn thắc mắc và giải quyết đối với điều kiện dự thi của sinh viên kết thúc vào 12h00'' ngày 06 tháng 01 năm 2022.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bình luận

Tin tức mới