Danh sách cán bộ, chuyên viên Tư vấn tuyển sinh năm 2018

  23/05/2018

DANH SÁCH CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2018

Để giúp thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Y - Dược Asean năm 2018 hiểu rõ hơn về quy chế tuyển sinh, các mốc thời gian xét tuyển, thủ tục hồ sơ xét tuyển, ngành đào tạo...Hội đồng tuyển sinh năm 2018 công bố và phân công đội ngũ cán bộ tư vấn theo danh sách dưới đây:

I. Danh sách tư vấn viên:

Thứ tự Thông tin cán bộ tuyển sinh Ảnh Ghi chú
1

Cô Phạm Lệ Quyên

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Di động: 0981.584.346 (hỗ trợ Facbook, Zalo)

Tổng đài: 1800 6681 (024730 6681) - Máy lẻ: 1102

Facebook: Phạm Quyên

 
2

Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Trình độ đào tạo: Đại học

Di động: 0983.989.678 (hỗ trợ Facbook, Zalo)

Tổng đài: 1800 6681 (024730 6681) - Máy lẻ: 1101

Facebook: Thu Trang

 
3

Thầy Nguyễn Xuân Phương

Trình độ đào tạo: Đại học

Di động: 0168 677 8243 (hỗ trợ Facbook, Zalo)

Tổng đài: 1800 6681 (024730 6681) - Máy lẻ: 1107

Facebook: Nguyễn Xuân Phương

 
4

Cô Lê Thị Huyền Trang

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

Di động: 091 440 5885 (hỗ trợ Facbook, Zalo)

Tổng đài: 1800 6681 (024730 6681) - Máy lẻ: 4141

Facebook: Trang Asean

 
5

Cô Nguyễn Như Quỳnh

Trình độ đào tạo: Đại học

Di động: 0974 305 159 (hỗ trợ Facbook, Zalo)

Tổng đài: 1800 6681 (024730 6681) - Máy lẻ: 1103

Facebook: Nguyễn Như Quỳnh

 
6

 

 

Cô Lê Phương Thảo

Trình độ đào tạo: Đại học

Di động: 0968 004 690 (hỗ trợ Facbook, Zalo)

Tổng đài: 1800 6681 (024730 6681) - Máy lẻ: 4144

Facbooke: Thảo Lê

 

 
7

 

Cô Thế Thị Liên

Trình độ đào tạo: Đại học

Di động: 090 328 3324 (hỗ trợ Facbook, Zalo)

Tổng đài: 1800 6681 (024730 6681) - Máy lẻ: 1108

Facebook: Thế Liên

 
8

Cô Lương Thị Cúc

Trình độ đào tạo: Đại học

Di động: 0979.981.850 (hỗ trợ Facebook, Zalo)

Tổng đài: 1800-6681

Facebook: Lương Thị Cúc

 
9

Cô Hoàng Thị Nhung

Trình độ đào tạo: Đại học

Di động: 0974 856 628 (hỗ trợ Facebook, Zalo)

Tổng đài: 1800-6681

Facebook: Hoàng Nhung

 
10

Cô Trần Thị Gấm

Trình độ đào tạo: Đại học

Di động: 0977 853 551 (hỗ trợ Facbook, Zalo)

Tổng đài: 1800-6681

Facebook: Trần Gấm

 

II. Trách nhiệm của tư vấn viên:

- Cung cấp thông tin tuyển sinh năm 2018 đúng theo quy chế tuyển sinh của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ban hành

- Nhiệt tình, trách nhiệm đối với thí sinh.

- Giữ thái độ hòa nhã, ân cần, lịch sự và tôn trọng mọi người đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh

- Cung cấp các thông tin về chính sách, quyền lợi của thí sinh một cách chính xác nhất

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới