Đại hội Chi bộ Cao đẳng Y Dược ASEAN lần thứ II thành công tốt đẹp

  06/05/2020

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN lần thứ 2

Sáng nay, ngày 6 tháng 5 năm 2020 Chi bộ Đảng trường Cao đẳng Y Dược Asean đã trọng thể tiến hành Đại hội Ban chấp hành lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự Đại hội có các đồng chí:

Về cơ quan Đảng cấp trên có: Đồng chí Tôn Ngọc Chuẩn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm; Đồng chí Đào Thị May - Huyện ủy viên, Chủ tịch LHPN huyện phụ trách Chi bộ cùng các đồng chí lãnh đạo Ban xây dựng Đảng của Huyện, các đồng chí lãnh đạo trong Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ trong Tỉnh đã về dư và chỉ đạo Đại hội.

Về phía lãnh đạo Nhà trường có: DSCK1. Ngô Mạnh Trí - Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng các đại diện tổ chức đoàn thể về tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quang - Phó bí thư chi bộ báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Quang - Phó Bí thư chi bộ, cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Huyện Văn Lâm và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chi uỷ Chi bộ Trường Cao đẳng Y dược ASEAN gồm 03 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Phương Thảo giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Cam giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Quang giữ chức vụ chi uỷ viên.

Chi bộ Trường Cao đẳng Y dược ASEAN tính đến ngày 20/3/2020 có 26 đảng viên; trong đó số đảng viên nam: 11 đồng chí; nữ: 15 đồng chí; đảng viên chính thức: 22 đồng chí; dự bị: 4 đồng chí, không có đảng viên miễn sinh hoạt. Số lượng Ban chi uỷ: 02 đồng chí; trong đó: nữ có: 01 đồng chí. Về học hàm: Tiến sỹ có 01 đồng chí, chiếm 3,8%; Thạc sỹ có 10 đồng chí, chiếm 38,5%; Cử nhân, kỹ sư có 10 đồng chí, chiếm 38,5%; Cao đẳng có 5 đồng chí, chiếm 19,2%.

Tháng 6/2017 đồng chí Nguyễn Thanh Cam thôi giữ chức vụ Phó bí thư, Chi bộ đã làm thủ tục kiện toàn chức danh Phó bí thư chi bộ và bổ sung Chi ủy viên và được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt: đồng chí Nguyễn Tiến Quang  làm Phó bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Ánh làm chi ủy viên. Tháng 02/2019 đồng chí Phạm Thị Phương Thảo có Quyết của BTV Huyện ủy cho thôi giữ chức vụ bí thư chi bộ. Chi bộ giao đồng chí Nguyễn Tiến Quang – Phó bí thư chi bộ phụ trách chi bộ cho đến nay. Hiện tại Ban Chi ủy còn lại 02 đồng chí là đồng chí Nguyễn Tiến Quang và đồng chí Nguyễn Thị Ánh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và trong toàn trường.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết và làm...) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng. Chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo, đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản; việc phát hiện xử lý đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chi ủy gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ, Chi bộ Cao đẳng Y Dược Asean có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn Trường.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chức năng tham mưu tổng hợp giúp Ban lãnh đạo nhà trường, Hội đồng quản trị phát triển hơn nữa. Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể.

Đồng chí Tôn Ngọc Chuẩn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Đại hội

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ tập trung duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; Coi trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, để cán bộ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 luôn đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm tỷ lệ 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng.

Tại Đại hội, thay mặt Huyện ủy, Đồng chí Tôn Ngọc Chuẩn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ Nhà trường cho Đại hội. Đồng chí đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 do chi ủy Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ Nhà trường với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Huyện ủy.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Đường Xuân Tùng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Tiến Quang - Bí thư Đoàn trường, Giảng viên khoa cơ bản giữ chức Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Ánh giữ chức chi ủy viên.

Đồng chí Đường Xuân Tùng (cầm hoa, ảnh giữa) - Phó Hiệu trưởng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tặng hoa cho chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Tôn Ngọc Chuẩn cũng giao nhiệm vụ Chi ủy nhanh chóng ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào thực tiễn.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đồng chí Tôn Ngọc Chuẩn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Ban Giám hiệu, DSCK1. Ngô Mạnh Trí - Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bà Lương Thị Cúc - Chủ tịch Công đoàn trường tặng hoa Đại hội

Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Bài và ảnh: Trung tâm Truyền thông

Bình luận

Tin tức mới