Chương trình gặp mặt Tân sinh viên K11

  03/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH

GẶP MẶT SINH VIÊN ĐẦU KHÓA 11 (NĂM HỌC 2021-2022)

 

            I. Thời gian: Từ 8h00 - 11h, ngày 6/9/2021

            II. Hình thức: Trực tuyến (ID phòng GVCN/CVHT sẽ gửi cho sinh viên qua nhóm lớp)

            III. Chương trình, lịch trình

 

 

Bình luận

Tin tức mới