CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỆ CAO ĐẲNG

  14/01/2016

1. Mục tiêu tổng quát:

Đào tạo người Dược sĩ cao đẳng có kiến thức, kỹ năng cơ bản về dược ở bậc Cao đẳng để làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; có đủ sức khỏe và có khả năng học tập vươn lên.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1.Yêu cầu về kiến thức

- Có kiến thức khoa học cơ bản, y dược học cơ bản để tiếp thu, học tập được kiến thức chuyên môn nghề nghiệp;

- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về sản xuất, kiểm tra chất lượng, bảo quản, phân phối, kinh doanh, tư vấn sử dụng thuốc – mỹ phẩm;

- Có kiến thức về dược lâm sàngđể tư vấn cho người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

- Có kiến thức về thực vật, dược liệu, dược học cổ truyền để bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến các thuốc có nguồn gốc dược liệu;

- Có kiến thức về Luật Dược và các quy chế chuyên môn để vận dụng trong công tác nghề nghiệp;

- Vận dụng được các môn học lý luận chính trị, pháp luật để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và đặc điểm nghề nghiệp.

2.2.Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng

+ Tham gia tổ chức và triển khai được các thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm tra chất lượng, phân phối, bảo quản, bán thuốc – mỹ phẩm;

+ Tư vấn cho người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

+ Thực hiện công tác bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến các thuốc có nguồn gốc từ dược liệu hợp lý, hiệu quả;

+ Lập và triển khai thực hiện kế hoạch về dược trong các cơ sở y tế và các hoạt động chuyên môn về dược;

+ Triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó;

+ Có khả năng giao tiếp, viết, thuyết trình phục vụ trong công tác nghề nghiệp;

+ Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm;

+ Có thể hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ dược có trình độ thấp hơn;

+ Cập nhật, chia sẻ các thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực y dược để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

+ Trình độ tin học văn phòng

+ Trình độ ngoại ngữ B

2.3. Yêu cầu về thái độ

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của một thầy thuốc. Tận tụy, yêu ngành, yêu nghề nâng cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

- Coi trọng kết hợp y – dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên.

 2.4.Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Có thể trực tiếp mở hiệu thuốc tham gia kinh doanh thuốc theo quy định hiện hành của nhà nước về hành nghề dược.

- Đảm nhiệm các vị trí công tác dượctrong các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, các khoa dược bệnh viện, trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm và các cơ sở y tế khác có liên quan tới ngành dược.

2.5.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng tự tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ đại học và trên đại học về dược. 

3. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

Chương trình khung đào tạo cao đẳng ngành Dược (theo Thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4. Thời gian đào tạo

- Hệ cao đẳng chính quy: 03 năm (107 tín chỉ)

- Hệ Trung cấp: 02 năm

5. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:

- Sinh viên được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Được học liên thông lên đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Các chứng chỉ Tin học, Anh văn...

Bình luận

Tin tức mới