Thông báo lịch thi tốt nghiệp Khóa 6 (2016-2019)

  15/06/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI, THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  KHÓA 6 (2016-2019)

Căn cứ vào tiến độ đào tạo của sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 6, Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo lịch thi tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng Dược, Điều dưỡng Khóa 6 (2016-2019) như sau:

1. Thời gian thi:

Ngày: 21/6/2019 (cả ngày)

2. Nội dung thi:

- Ngành Dược: 

+ Sáng: Thi môn Lý thuyết tổng hợp

+ Chiều: Thi môn Thực tế ngành

- Ngành Điều dưỡng:

+ Sáng: Thi môn Lý thuyết tổng hợp Điều dưỡng

+ Chiều: Thi môn thực hành tốt nghiệp (sinh viên bốc thăm và thực hành theo các bài chuyên ngành)

3.  Địa điểm thi tốt nghiệp: Giảng đường khu Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN

4. Quy định về hiệu lệnh thi:

Ngày

Giờ

Nhiệm vụ

Sáng 21/6/2019

 

 Các lớp Cao đẳng chính quy ngành Dược, Điều dưỡng thi môn Lý thuyết tổng hợp

8h00’ – 8h10’

-Tập trung cán bộ ban coi thi tại Hội trường 101, làm thủ tục bốc thăm phòng thi, nhận túi tài liệu phòng thi

- Cán bộ coi thi (CBCT) ghi số báo danh vào chỗ ngồi của sinh viên (SV) ; gọi SV vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

- SV đính chính lại thông tin (trường hợp có sai sót)

8h10’ – 8h20’

- CBCT số 1 đi nhận đề thi tại Ban chỉ đạo (BCĐ) điểm thi; CBCT số 2 phát giấy thi, giấy nháp cho SV.

08h20’

- Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho SV

08h30’

- Tính giờ SV làm bài thi

11h15’

- CBCT nhắc SV còn 15 phút làm bài

11h30’

- CBCT thu bài thi

Chiều 21/6/2019

 

1/  Các lớp Cao đẳng ngành Dược thi môn Thực tế ngành

13h30’ – 13h40’

- Tập trung cán bộ ban coi thi tại Hội trường 101, làm thủ tục bốc thăm phòng thi, nhận túi tài liệu phòng thi

- CBCT ghi số báo danh vào chỗ ngồi của SV; gọi SV vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

- TS đính chính lại thông tin (trường hợp có sai sót)

13h40’ – 13h50’

- CBCT số 1 đi nhận đề thi tại BCĐ điểm thi; CBCT số 2 phát giấy thi, giấy nháp cho SV.

13h50’

- Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho SV

14h00’

- Tính giờ SV làm bài thi

15h45’

- CBCT nhắc SV còn 15 phút làm bài

16h00’

CBCT thu bài thi

2/ Các lớp Cao đẳng ngành Điều dưỡng thi thực hành tốt nghiệp

13h00’

 

- Sinh viên tập trung tại Phòng Thực hành Điều dưỡng  tại Khu thực hành.

4. Các giấy tờ mang theo khi đi thi:

Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên và CMND để đối chiếu

Vậy Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo để các em biết lịch và thực hiện nghiêm túc.

5. Một số quy định:

- Sinh viên chưa hoàn thành các nghĩa vụ học phí, kinh phí đào tạo, các khoản lệ phí thi sẽ không được dự thi tốt nghiệp.

- Sinh viên chưa hoàn thành việc trả nợ môn hoặc thiếu các giấy tờ trong hồ sơ học sinh sinh viên sẽ không dự được thi tốt nghiệp.

- Các trường hợp bất khả kháng mà không thể tham gia dự thi được thì phải có giấy tờ chứng minh lý do vắng thi để được xét thi tốt nghiệp lần 2.

Sinh viên chưa hoàn thành các nghĩa vụ học phí, kinh phí đào tạo, các khoản lệ phí thi sẽ không 

 Sinh viên chưa hoàn thành việc trả nợ môn hoặc thiếu các giấ

Hưng Yên, Ngày 14 tháng 06 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

DSCK1. Ngô Mạnh Trí

 

Bình luận

Tin tức mới