Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp, hiệu lệnh thi tốt nghiệp Khóa V (2015 - 2018)

  07/06/2018

THÔNG BÁO LỊCH THI, THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  KHÓA 5 (2015-2018)

Căn cứ vào tiến độ đào tạo của sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 5, Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo lịch thi tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng Dược, Điều dưỡng Khóa 5 (2015-2018) như sau:

1. Ngày thi tốt nghiệp: 08/6/2018

2.  Địa điểm thi tốt nghiệp: Giảng đường khu Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN

3. Hiệu lệnh thi:

Ngày

Giờ

Nhiệm vụ

Sáng 08/6/2018

 

 Các lớp CĐCQ ngành Dược, Điều dưỡng thi môn Lý thuyết tổng hợp (8 phòng thi)

8h00’ – 8h10’

-Tập trung cán bộ ban coi thi tại Hội trường 101, làm thủ tục bốc thăm phòng thi, nhận túi tài liệu phòng thi

- CBCT ghi số báo danh vào chỗ ngồi của SV; gọi SV vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

- TS đính chính lại thông tin (trường hợp có sai sót)

8h10’ – 8h20’

- CBCT số 1 đi nhận đề thi tại BCĐ điểm thi; CBCT số 2 phát giấy thi, giấy nháp cho SV.

08h20’

- Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho SV

08h30’

- Tính giờ SV làm bài thi

11h15’

- CBCT nhắc SV còn 15 phút làm bài

11h30’

- CBCT thu bài thi

Chiều 08/6/2018

 

1/  Các lớp CĐCQ ngành Dược thi môn Thực tế ngành

(6 phòng thi)

13h30’ – 13h40’

- Tập trung cán bộ ban coi thi tại Hội trường 101, làm thủ tục bốc thăm phòng thi, nhận túi tài liệu phòng thi

- CBCT ghi số báo danh vào chỗ ngồi của SV; gọi SV vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

- TS đính chính lại thông tin (trường hợp có sai sót)

13h40’ – 13h50’

- CBCT số 1 đi nhận đề thi tại BCĐ điểm thi; CBCT số 2 phát giấy thi, giấy nháp cho SV.

13h50’

- Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho SV

14h00’

- Tính giờ SV làm bài thi

15h45’

CBCT nhắc SV còn 15 phút làm bài

16h00’

CBCT thu bài thi

2/ Các lớp CĐCQ ngành Điều dưỡng thi thực hành TN 

13h00’

 

- Sinh viên tập trung tại Phòng Thực hành Điều dưỡng  tại Khu thực hành.

4. Các giấy tờ mang theo khi đi thi:

Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên và CMND để đối chiếu

Vậy Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo để các em biết lịch và thực hiện nghiêm túc.

T/M HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

TRƯỞNG BAN COI THI TỐT NGHIỆP

(đã ký)

TS. Nguyễn Vân Khánh Hà

Bình luận

Tin tức mới