Danh sách thí sinh đăng ký cập nhật từ ngày 27-08 đến ngày 14-09-2020

  14/09/2020

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN KHÓA 10 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (ĐỢT 2)  NĂM HỌC 2020-2021 

Cập nhật từ ngày 27/08 đến 16h00 ngày 14/09/2020

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Asean công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng chính quy Khóa 10 ngành Dược, Điều dưỡng, chương trình Điều dưỡng quốc tế năm học 2020 - 2021(danh sách đăng ký đợt 2 từ ngày 27/8 đến ngày 14/09/2020) như sau:

Danh sách thí sinh:

 

Bình luận

Tin tức mới