Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

  28/04/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 51/QĐ-YD.ASEAN ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN)

Phòng đào tạo công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp và được công nhận danh hiệu cử nhân thực hành ngành Dược, Điều dưỡng theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 51/QĐ-YD.ASEAN ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN.

Bình luận

Tin tức mới