Cập nhật danh sách đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2018

  17/07/2018

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2018

Hội đồng tuyển sinh năm 2018 Trường Cao đẳng Y - Dược Asean thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển, cập nhật đến 17h00 ngày 23/07/2018 như sau:

Bình luận

Tin tức mới