Cập nhật danh sách đăng ký xét tuyển đến ngày 20-7

  20/07/2019

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019

Cập nhật đến 16h00 ngày 20 tháng 07 năm 2019

Hiện tại Hội đồng tuyển sinh đã gửi giấy báo tập trung cho các thí sinh có danh sách dưới đây để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và làm thủ tục nhập học.

- Kế hoạch nhập học cụ thể mời tham khảo tại đây: Kế hoạch nhập học đợt 1 năm 2019

- Những thí sinh có tên trong danh sách mà vì lý do thất lạc giấy báo tập trung mà không nhận được thì liên hệ số điện thoại thường trực ban tuyển sinh để được hướng dẫn nhập học kịp thời (số điện thoại: 0985.985.093 | 0962.255.855 | 0974.305.159 | 0914.405.885 | 0983.898.678| 0967.016.777 | 0359.418.687 |). Các thủ tục hồ sơ làm theo hướng dẫn tại đây: Thủ tục hồ sơ tại mục 3

- Thí sinh được cấp Mã hồ sơ, khi làm thủ tục nhập học lưu ý đọc mã hồ sơ cho Ban tuyển sinh.

- Thí sinh nhầm ngành học có thể liên hệ ban tuyển sinh để điều chỉnh đúng nguyện vọng đăng ký.

DANH SÁCH CHI TIẾT:

Bình luận

Tin tức mới