Cao Đẳng Dược

  22/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ – Y- Dược ASEAN  ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN)

Sinh viên trong giờ thực hành Cao đẳng Dược

 

Tên ngành: Dược

Mã ngành:  6720201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm (107 tín chỉ)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1.Về thái độ:

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;

- Coi trọng kết hợp y – dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền.

1.2.2. Về kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về dược học cơ sở;

+ Phân tích, mô tả được quy trình lập kế hoạch sản xuất thuốc theo đúng quy trình kỹ thuật;

+ Trình bày được các quy chế, quy định, quy trình trong: sản xuất, pha chế, kiểm nghiệm, đóng gói, bảo quản và phân phối thuốc;

+ Trình bày được quy trình, phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, sản xuất, định mức lao động cho lô mẻ sản xuất thuốc;

+ Trình bày được các kiến thức về bảo quản, cấp phát nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm thuốc;

+ Mô tả được nguyên tắc cấu tạo, quy trình vận hành một số thiết bị máy móc trong sản xuất thuốc.

+ Trình bày được các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phân xưởng; an toàn tiết kiệm điện và phòng chống cháy nổ theo đúng quy chế.

+ Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong điều kiện phù hợp với sự phát triển của xã hội.

1.2.3. Về kỹ năng:

+ Sản xuất, Quản lý, cung ứng và bảo quản thuốc;

+ Đảm bảo chất lượng thuốc, chất lượng thí nghiệm;

+ Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

+ Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

+ Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Nơi làm việc sau tốt nghiệp:

Người Dược sỹ cao đẳng được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế, cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh thuốc của các thành phần kinh tế theo quy chế tuyển dụng của Nhà nước và của các đơn vị.

Bậc học tiếp theo:

Người Dược sỹ cao đẳng có đủ tiêu chuẩn được dự thi để học bậc học Dược cao hơn theo quy chế tuyển sinh qui định.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 33

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 107 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 620 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1910 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 882 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1533 giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, học phần

Thời gian đào tạo (giờ)

Số

Tín

Chỉ

Tổng số

Trong đó

 

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

 

 

 

 

 

MH01

Chính trị

6

120

60

52

8

MH02

Pháp luật

2

40

20

18

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

04

52

4

MH04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

3

75

36

36

3

MH05

Tin học

3

75

15

55

5

MH06

Ngoại ngữ (Anh văn)

7

150

56

80

14

MH07

Toán xác xuất thống kê

2

40

20

18

2

MH08

Vật lý đại cương

3

60

28

28

4

 

Cộng

28

620

239

339

42

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiêp

II

Kiến thức cơ sở khối ngành

 

Tổng

Số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH09

Sinh học và di truyền

2

45

14

29

2

MH10

Hoá học đại cương – vô cơ

3

60

28

29

3

MH11

Giải phẫu – sinh lý

4

90

28

59

3

MH12

Vi sinh, ký sinh

2

45

14

29

2

MH13

Hoá học hữu cơ

3

70

24

44

2

MH14

Hoá phân tích

3,5

75

28

44

3

MH15

Sinh hóa

2

30

28

0

2

 

Cộng

19,5

415

164

234

17

III

Kiến thức chung của  ngành

 

 

 

 

 

MH16

Thực vật

4

90

28

59

3

MH17

Bệnh học

3

60

28

29

3

MH18

 Hoá dược

4,5

90

43

44

3

MH19

Dược liệu

4

90

28

59

3

MH20

Dược lý 1

2,5

45

28

14

3

MH21

Dược lý 2

3,5

75

28

44

3

MH22

Bào chế 1

4

90

28

59

3

MH23

Bào chế 2

4

90

28

59

3

MH24

Kiểm nghiệm

3

70

23

44

3

MH25

Quản lý tồn trữ

2

45

14

29

2

MH26

Dược lâm sàng

2

45

14

29

2

MH27

Kinh tế dược

4

75

42

27

6

MH28

Pháp chế dược

3

60

28

29

3

MH29

Dược học cổ truyền

3

60

28

29

3

MH30

Đảm bảo chất lượng thuốc

3

60

28

29

3

 

Cộng

49,5

1045

417

582

46

 

Thực tập thực tế ngành, thực tập tốt nghiệp và báo cáo tốt nghiệp

MH30

Thực tế ngành

2

90

10

77

3

MH32

Thực tập tốt nghiệp

5

225

28

193

4

MH33

Báo cáo chuyên đề ngành

3

135

30

102

3

Cộng

10

450

63

377

10

Tổng cộng

107

2530

882

1533

115

Khung chương trình đào tạo tổng quát

4. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt đông giáo dục ngoại khóa:

 

STT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục thể thao

5 giờ đến 6 giờ & 17 giờ đến 18 giờ ngày

2

Văn hóa văn nghệ

- Qua các phương tiện thông tin

- Sinh hoạt tập thể

Từ 19 giờ đến 21 giờ

3

Hoạt động thư viện

(Đọc sách & tham khảo tài liệu )

Các ngày trong tuần

4

Vui chơi, giải trí & các hoạt động đoàn thể.

Các đoàn thể tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt

5

Thăm quan dã ngoại

Mỗi kỳ 01 lần

 

5. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi học xong chương trình học Cao đẳng Dược và tốt nghiệp sẽ có thể lựa chọn được công việc cho bản thân, tùy vào hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người. Những sinh viên tốt nghiệp Cao Đẳng Dược ra trường có thể làm được nhiều công việc khác nhau như:

- Có thể làm việc ở những bệnh viện, công việc của bạn là sẽ chịu trách nhiệm cung ứng đảm bảo chất lượng thuốc. Ngoài ra dược sĩ cũng sẽ là người tham vấn với bác sĩ trong việc kê toa, hay hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc…

- Những sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Dược cũng có thể nghiên cứu quy trình sản xuất ra công thức, rạng bào chế, hoạt chất lới, hay theo dõi quy trình sản xuất,…

- Bạn cũng sẽ có thể công tác tại khoa dược của những Trường Cao đẳng với vai trò là giảng viên, kĩ thuật viên.

- Dược sĩ cũng đóng vai trò là người kiểm tra thuốc, qua đó giúp phát hiện thuốc giả, kém chất lượng…

- Bạn cũng có thể làm việc ở những cơ sở bán thuốc, hay những công ty phân phối, nhập khẩu thuốc…

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Bình luận