Áp dụng thiết bị Dechoker mới trong đào tạo ngành Điều dưỡng

  07/10/2016

Dechoker: Thiết bị y tế mới hỗ trợ cấp cứu trong các trường hợp bị "sặc, nghẹn" khẩn cấp.

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, trường cao đẳng ASEAN rất vinh dự đón Mr. Alan Ray Carver/ CEO Dechoker LLC USA đến thăm và giới thiệu về một thiết bị Y tế mới: Dechoker. Dechoker cứu trợ trong các trường hợp bị sặc, nghẹn khẩn cấp.

Mr. Alan Ray Carver đã giảng và trực tiếp hướng dẫn cho sinh viên ngành Điều dưỡng trường Cao đẳng ASEAN sử dụng thiết bị Dechoker.

Mr. Alan Ray Carver đã tặng phòng thực hành điều dưỡng 2 bộ Dechoker. Thay mặt Nhà trường, TS Nguyễn Duy Đô – Phó hiệu trưởng đã nhận và và cảm ơn Mr. Alan Ray Carver.

Ghi nhận: Hợp tác Quốc tế

Bình luận

Tin tức mới